Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem URL: https://paneleogrodzeniowe-treza.com/polityka-prywatnosci-html/
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Mariusz Dobrzański, Białcz, ul. Kościelna, nr 13a, 66-460 Witnica
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: paneleogrodzeniowe.treza@gmail.com
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Google Ads z funkcją remarketingu

Na naszej stronie internetowej używamy Google Conversion Tracking oraz Piksel Remarketingowy firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: „Google”). Usługa ta umożliwia nam projektowanie, statystyczne rejestrowanie, optymalizację i odtwarzanie treści reklamowych zgodnie z zainteresowaniem. Aby zapewnić widoczność naszej oferty, jesteśmy uzależnieni od takich treści reklamowych.

Google Ads umieszcza plik cookie na Państwa komputerze, jeśli weszli Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Ponadto korzystamy z informacji na temat korzystania z tej strony internetowej, które Google zbiera i analizuje w naszym imieniu (więcej szczegółów tutaj). Dzięki temu możemy kierować do Państwa na innych stronach internetowych treści, które są dla Państwa dostosowane.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak kliknięcia w teksty i produkty lub interakcje z filmami wideo, będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google przestrzega postanowień dotyczących ochrony danych „US Privacy Shield” i jest zarejestrowany w programie „US Privacy Shield” Departamentu Handlu USA. Ponadto korzystamy z piksela remarketingowego, który zbiera i ocenia informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej. Dzięki temu możemy kierować do Ciebie na innych stronach internetowych treści, które są dla Ciebie istotne. Według Google, dane zebrane podczas remarketingu nie są łączone z danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. Google dokonuje również pseudonimizacji tych danych. Dane remarketingowe oparte na znacznikach są przechowywane przez 30 dni.

Każdy klient Ads otrzymuje inny plik cookie. Cookies nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów Ads. Informacje zbierane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy wyrazili zgodę na śledzenie konwersji. Jako klient Ads poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby nam na identyfikację użytkownika.

Ponadto korzystamy z piksela remarketingowego, który zbiera i ocenia informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej. Dzięki temu możemy kierować do Państwa treści na innych stronach internetowych, które są dla Państwa istotne. Według Google, dane zebrane podczas remarketingu nie są łączone z danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. Google dokonuje również pseudonimizacji tych danych. Dane remarketingowe oparte na znacznikach są przechowywane przez 30 dni.
Każdy klient Ads otrzymuje inny plik cookie. Cookies nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów Ads. Informacje zbierane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy wyrazili zgodę na śledzenie konwersji. Jako klient Ads poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby nam na identyfikację użytkownika.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak kliknięcia w teksty i produkty lub interakcje z filmami wideo, są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Przetwarzanie danych osobowych przez Google odbywa się tym samym na własną odpowiedzialność Google na podstawie standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46 ust. 2c). RODO. Firma Google wdrożyła również obszerne środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem usunięciem, przypadkową utratą, uszkodzeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Te środki Google są certyfikowane zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013 (https://support.google.com/analytics/answer/3407084?hl=pl).

Informacje na temat prywatności Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?gl=pl&hl=pl#products.

Reklama i marketing

Na naszej stronie internetowej informacje o Państwa zachowaniu podczas przeglądania stron internetowych (tzw. dane trackingowe) zbierane są m.in. za pomocą opisanych w niniejszym rozdziale VI. instrumentów trackingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę (patrz już powyżej w punkcie IV. 2 d)). Ponadto, niniejsza strona internetowa gromadzi dane o użytkowniku, gdy tworzy on konto klienta i/lub dokonuje zakupu towarów za pośrednictwem tej strony (konto klienta / dane dotyczące umowy i rozliczeń, zob. w punkcie II.5). Dane śledzące mogą być łączone przez nas z innymi Danymi dotyczącymi Konta Klienta / Umowy / i Rozliczeń (w tym poprzez umieszczanie w narzędziach analitycznych takich jak Google Analytics hashowanych adresów e-mail, identyfikatorów Klienta oraz łączenie identyfikatorów Klienta z narzędzi analitycznych z innymi narzędziami analitycznymi takimi jak Google Analytics i Adform). Ma to na celu umożliwienie nam odtwarzania bardziej spersonalizowanych reklam do Ciebie i umożliwienie nam lepszego ukierunkowania naszych nakładów marketingowych.

Połączone dane trackingowe i dane dotyczące konta klienta / umowy i rozliczeń są przez nas przechowywane wyłącznie w formie pseudonimów. Dane osobowe o charakterze wewnętrznym, takie jak nazwisko, adres e-mail, data urodzenia itp. nie są przetwarzane jako dane jawne. Na podstawie tych pseudonimowych danych otrzymujemy informacje o Państwa zachowaniach i preferencjach konsumpcyjnych. Nie tworzy się informacji o szczególnie wrażliwych danych (np. poglądy polityczne, stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne) i nie wykorzystuje się takich wrażliwych danych w procesie tworzenia preferencji.

Możemy również wykorzystać te informacje o Państwa preferencjach, aby umożliwić osobom trzecim (reklamodawcom) wyświetlanie Państwu spersonalizowanych reklam na stronach internetowych osób trzecich (tzw. „wydawców”). W tym przypadku dane te nie są przekazywane reklamodawcom ani operatorom stron internetowych (wydawcom). Ani my, ani osoby trzecie nie jesteśmy w stanie bezpośrednio przypisać określonych preferencji do Państwa osoby. Ponadto, minimalna liczba osób (20 osób), dla których informacje o preferencjach są przechowywane przez wyżej wymienione firmy, musi mieć takie same preferencje (anonimowość K). Podstawą prawną opisanego powyżej przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo gromadzenia danych trackingowych na różnych stronach internetowych w wyżej wymienionym celu, mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną w tym zakresie zgodę za pośrednictwem stosowanego przez nas narzędzia do zarządzania zgodą.

Ciasteczka

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).